Przemieszczaj się pewnie z karabinem. Strzelaj w ruchu, pod kątem i po obrocie. Identyfikacja celów i przenoszenie ognia. Szybkie i taktyczne wymiany magazynków.
Podczas tego szkolenia podkręcamy tempo. Oczekujemy od uczestników dobrego obycia z bronią palną i ugruntowanego opanowania podstawowych manipulacji karabinem AR/AK.

Zakres i tematyka 
 • strzelanie dynamiczne
 • identyfikacja celu i strzelanie do kilku celów
 • strzelanie po obrotach (lewa, prawa, tył)
 • strzelanie w ruchu
 • strzelanie ze zmianą postaw
 • strzelanie pod kątem – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach
 • szybka i taktyczna wymiana magazynków – samodzielne „zarządzanie” amunicją
 • dodatkowo na początku szybkie przypomnienie elementów podstawowych: rozładowanie i załadowanie broni, postawy strzeleckie, postawy gotowości (low-ready, high-ready)

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin AR/AK poziom 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia K1.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

200 szt. .223 Rem (AR) lub 200 szyt. 7,62x39mm (AK)

Sprzęt
 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą
Informacje dodatkowe
 • W zależności od liczebności i poziomu grupy agenda szkolenia może ulec zmianie (w szczególności – szkolenie może potrwać dłużej).
 • Szkolenie prowadzone jest w 3 wariantach: wyłącznie AK, wyłącznie AR i oba systemy jednocześnie. Agenda dostosowywana jest do wariantu szkolenia.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Szczegółowe informacje (termin i godziny, cena oraz lokalizacja) podawane są każdorazowo w opisie wydarzenia opublikowanego w kalendarzu szkoleń.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.