Strzelaj dynamicznie z pistoletu i karabinu, wykonując skomplikowane drille. Szkolenie wymagające bardzo dobrego obycia z bronią i gruntownego opanowania podstaw, nakierowane na doskonalenie umiejętności celnego i szybkiego strzelania w problematycznym otoczeniu.

Zakres i tematyka 

Szkolenie „Karabin i pistolet dynamiczny” nie ma z góry ustalonego scenariusza, a jego zakres tematyczny jest ustalany każdorazowo. Warsztaty są nakierowane na doskonalenie posiadanych umiejętności strzeleckich (poznanych w ramach dedykowanych szkoleń).  Wychodzimy z założenia, że jedynie regularny trening pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego i kultury pracy z bronią. Uczestnictwo w zorganizowanych treningach pozwala na realizację ćwiczeń, których nie wykonasz samodzielnie (bez wynajęcia całej strzelnicy na wyłączność). Dodatkowo obecność instruktora zapewnia bieżący feedback i korekty.

Poszczególne warsztaty obejmują tematykę

 • strzelanie dynamiczne 2-gun (pistolet i karabin) o charakterze sportowym – „sportowe” zasady bezpieczeństwa i tory strzeleckie
 • strzelanie o charakterze bojowym
 • strzelanie i taktyka – działanie samodzielne i w parach
 • strzelanie pod wpływem stresu i zmęczenia (siłowe, wydolnościowe)
 • połączenie strzelania statycznego na większym dystansie z dynamicznym – na krótkim dystansie
 • samodzielne „zarządzanie” amunicją
 • tranzycja z broni długiej na krótką
Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet poziom 2 oraz Karabin AR/AK poziom 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 4-5 godzin

Amunicja

W zależności od konkretnego planu warsztatu (szczegóły w opisie konkretnego wydarzenia). Zwykle min. 250 szt. .223 Rem (AR) lub 7,62x39mm (AK) oraz min. 200 szt. 9x19mm Para (pistolet).

Sprzęt
 • pistolet
 • karabin
 • min. po 3 magazynki per jednostka broni
 • ładownice na magazynki do broni długiej i krótkiej
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą i krótką
Informacje dodatkowe
 • W zależności od liczebności i poziomu grupy agenda szkolenia może ulec zmianie.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Szczegółowe informacje (termin i godziny, cena oraz lokalizacja) podawane są każdorazowo w opisie wydarzenia opublikowanego w kalendarzu szkoleń.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.
Zobacz, jak wyglądają warsztaty strzelania dynamicznego