Broń

Powiększony zwalniacz zamka od Kägwerks

Wychodzę z założenia, że jeżeli jestem w stanie…