Szkolenia strzeleckie i taktyczne

Program szkoleniowy IKEM powstał z myślą o nauce strzelania praktycznego, które znajduje zastosowanie w sporcie, samoobronie i strzelaniu typowo bojowym. Poszczególne moduły zostały zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie studentów na różnym poziomie zaawansowania.

Szkolenia strzeleckie PISTOLET

Zbuduj solidne fundamenty bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią krótką. Na kolejnym poziomie ugruntuj podstawy, poczuj pewność w użyciu broni krótkiej. Zacznij strzelać szybciej i w ruchu. Naucz wykorzystywać się przesłony oraz odpowiednią taktykę podczas przemieszczania. Strzelaj celnie pod wpływem stresu i zmęczenia oraz w pozycjach wymuszonych. Skutecznie usuwaj zacięcia i dysfunkcje broni.

Szkolenia strzeleckie PISTOLET

Zbuduj solidne fundamenty bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią krótką. Na kolejnym poziomie ugruntuj podstawy, poczuj pewność w użyciu broni krótkiej. Zacznij strzelać szybciej i w ruchu. Naucz wykorzystywać się przesłony oraz odpowiednią taktykę podczas przemieszczania. Strzelaj celnie pod wpływem stresu i zmęczenia oraz w pozycjach wymuszonych. Skutecznie usuwaj zacięcia i dysfunkcje broni.

Sprawdź jak wyglądają poszczególne poziomy szkolenia

Szkolenie Pistolet 1 (podstawowy)

Szkolenie strzeleckie przeznaczone głównie dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z bronią albo ich doświadczenie jest niewielkie i są zainteresowane nauką oraz zbudowaniem solidnych podstaw w posługiwaniu się pistoletem.

Strzelanie statyczne, kładące nacisk na fundamentalne zasady strzelectwa, pozwalające na wyrobienie dobrych nawyków i obycia z bronią palną.

Ćwiczenia, które poznasz na tym szkoleniu, możesz potem powtarzać samodzielnie podczas wizyt na komercyjnych strzelnicach.

Zakres i tematyka

 • zasady i procedury bezpieczeństwa
 • postawa strzelecka i chwyt
 • dobywanie broni
 • zgrywanie przyrządów celowniczych i celowanie
 • praca na spuście
 • przeładowywanie, rozładowywanie broni
 • wymiana magazynków

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy.

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu nie jest wymagane żadne doświadczenie w pracy z bronią palną.

Czas trwania

Około 5-6 godzin

Amunicja

150 szt. 9x19mm Para

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury z bronią i ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Pistolet 2 (średnio-zaawansowany)

Ugruntuj podstawy, poczuj pewność w użyciu broni krótkiej, zacznij strzelać szybciej. Elementy strzelania dynamicznego, w ruchu oraz po obrotach, taktyczna i szybka wymiana magazynków.
Pistolet poziom 2 wymaga od uczestników dobrego opanowania podstawowych zasad pracy z bronią krótką i jej bezpiecznej obsługi.
Pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi tematami i problematyką strzelania dynamicznego.

Zakres i tematyka

 • strzelanie dynamiczne
 • identyfikacja celu, strzelanie do wielu celów – płynność i precyzja
 • strzelanie po obrotach (lewa, prawa, tył)
 • strzelanie w ruchu
 • przemieszczanie z bronią – świadomość sytuacyjna i otoczenia
 • strzelanie kątowe – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach
 • postawa klęcząca
 • szybka i taktyczna wymiana magazynków – samodzielne „zarządzanie” amunicją
 • dodatkowo na początku szybkie przypomnienie elementów podstawowych: rozładowanie i załadowanie broni, postawa i chwyt, praca na języku spustowym

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy.

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet poziom 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P1.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

200 szt. 9x19mm Para

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury z bronią i ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy agenda szkolenia może ulec zmianie (w szczególności – szkolenie może potrwać dłużej).
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Pistolet 3 (zaawansowany)

Strzelaj w ruchu, wykorzystując przesłony oraz odpowiednią taktykę podczas przemieszczania. Strzelanie stresowe, na zmęczeniu i w niewygodnych pozycjach. Współpraca i komunikacja z partnerem.

Pistolet 3, to bardzo wymagający trening. Od uczestników oczekujemy bardzo dobrego opanowania manipulacji bronią i wysokiej koncentracji. Szkolenie nakierowane na radzenie sobie z trudnymi wyzwaniami strzeleckimi.

Zakres i tematyka

 • strzelanie zza barykad (zasłon i przesłon)
 • taktyczne wykorzystanie barykad niskich i wysokich, a także elementów samochodu jako barykady
 • taktyka przemieszczania
 • strzelanie leżąc (na plecach, na boku, na brzuchu) w pozycjach wymuszonych
 • strzelanie w ruchu (do przodu, do tyłu, pod kątem, ze zmianą kątów)
 • strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia
 • procedury usuwania zacięć broni krótkiej (typy 1, 2 i 3)

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy.

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet poziom 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P2.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

250 szt. 9x19mm Para

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury z bronią i ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenia strzeleckie KARABIN

Naucz się strzelać z broni długiej systemu AR-15 i AK. Zacznij od strzelania statycznego i podstawowych postaw. Z czasem zacznij strzelać dynamicznie, wykonując zadania strzeleckie i taktyczne. Strzelaj w ruchu, kątowo i po obrotach. Prowadź ogień zza barykad oraz w pozycjach wymuszonych. Samodzielnie usuwaj zacięcia broni długiej, nawet z zamkniętymi oczami.

Szkolenia strzeleckie KARABIN

Naucz się strzelać z broni długiej systemu AR-15 i AK. Zacznij od strzelania statycznego i podstawowych postaw. Z czasem zacznij strzelać dynamicznie, wykonując zadania strzeleckie i taktyczne. Strzelaj w ruchu, kątowo i po obrotach. Prowadź ogień zza barykad oraz w pozycjach wymuszonych. Samodzielnie usuwaj zacięcia broni długiej, nawet z zamkniętymi oczami.

Sprawdź jak wyglądają poszczególne poziomy szkolenia

Szkolenie Karabin 1 (podstawowy)

Poznaj zasady strzelania z broni długiej systemu AR-15 lub AK oraz naucz się ich obsługi. Precyzyjne strzelanie statyczne. Elementarne postawy strzeleckie (leżąca, klęcząca, stojąca) i pozycje gotowości (low-ready, high-ready). Zalety, wady i specyfika obu platform, praca na bezpieczniku oraz zrozumienie hold-over … te i wiele innych zagadnień nie będą Ci obce po tym szkoleniu.

Zakres i tematyka

 • zasady i procedury bezpieczeństwa
 • postawa leżąca, klęcząca i stojąca
 • pozycje gotowości – low-ready, high-ready, patrolowa
 • zjawisko przewyższenia w strzelaniu na bliskim dystansie (AR z optyką)
 • przeładowywanie, rozładowywanie broni
 • szybka wymiana magazynków
 • precyzyjne i szybkie strzelanie
 • precyzyjne strzelanie na różnym dystansie z różnych postaw
 • strzelanie do kilku celów
 • świadomość sytuacyjna podczas strzelania i przemieszczanie się z bronią długą

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu nie jest wymagane żadne doświadczenie w pracy z bronią palną. Niemniej wielu kursantów wybiera ten moduł po odbyciu podstawowego szkolenia z pistoletu (P1). Zachęcamy do takiego podejścia, ponieważ wiele zasad strzelania z broni krótkiej i długiej jest analogicznych. Dzięki temu nauka pracy z karabinem jest znacznie efektywniejsza.

Czas trwania

Około 5-6 godzin

Amunicja

150 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Karabin 2 (średnio-zaawansowany)

Strzelaj dynamicznie, pewnie przemieszczając się z karabinem. Prowadź ogień w w ruchu, pod kątem i po obrocie. Identyfikacja celów i płynne przenoszenie punktu celowania. Szybkie i taktyczne wymiany magazynków.

Podczas tego szkolenia podkręcamy tempo. Oczekujemy od uczestników dobrego obycia z bronią palną i ugruntowanego opanowania podstawowych manipulacji karabinem AR-15/AK.

Zakres i tematyka

 • strzelanie dynamiczne
 • identyfikacja celu i strzelanie do kilku celów
 • strzelanie po obrotach (lewa, prawa, tył)
 • strzelanie w ruchu
 • strzelanie ze zmianą postaw, postawa gotowości high compressed
 • strzelanie pod kątem – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach
 • szybka i taktyczna wymiana magazynków – samodzielne „zarządzanie” amunicją
 • dodatkowo na początku szybkie przypomnienie elementów podstawowych: rozładowanie i załadowanie broni, postawy strzeleckie, postawy gotowości (low-ready, high-ready)

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia K1.

Czas trwania

Około 5-6 godzin

Amunicja

200 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Karabin 3 (zaawansowany)

Strzelaj w ruchu, zza przesłon, zza samochodu oraz w pozycjach wymuszonych. Samodzielnie usuwaj zacięcia broni długiej.

Podkręcamy tempo, dodając presję, stres i zmęczenie. 9-hole drill, turn&burn, blaze-x…

Karabin 3, to bardzo wymagający trening. Od uczestników oczekujemy bardzo dobrego opanowania manipulacji bronią i wysokiej koncentracji. Szkolenie nakierowane na radzenie sobie z trudnymi wyzwaniami strzeleckimi.

Zakres i tematyka

 • strzelanie zza barykad (zasłon i przesłon)
 • taktyczne wykorzystanie barykad niskich i wysokich, a także elementów samochodu jako barykady
 • taktyka przemieszczania
 • strzelanie leżąc (na plecach, na boku, na brzuchu) w pozycjach wymuszonych
 • strzelanie w ruchu (do przodu, do tyłu, pod kątem, ze zmianą kątów)
 • strzelanie na czas i pod wpływem zmęczenia
  procedury usuwania zacięć broni długiej

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin poziom 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia K2.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

200 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenia strzeleckie STRZELBA

Wielu strzelców sportowych posiada broń gładkolufową, ale używa jej jedynie na zawodach lub okazjonalnie dla rozrywki. Pytaliście nas kiedy w ofercie pojawią się szkolenia „ze strzelby”. Oto one!

Naucz się celnie i szybko strzelać ze swojej „pompki”, opanuj manual i odkryj potencjał tej broni!

Szkolenia strzeleckie STRZELBA

Wielu strzelców sportowych posiada broń gładkolufową, ale używa jej jedynie na zawodach lub okazjonalnie dla rozrywki. Pytaliście nas kiedy w ofercie pojawią się szkolenia „ze strzelby”. Oto one!

Naucz się celnie i szybko strzelać ze swojej „pompki”, opanuj manual i odkryj potencjał tej broni!

Sprawdź jak wyglądają poszczególne poziomy szkolenia

Szkolenie Strzelba 1 (średnio-zaawansowana)

Szkolenie strzeleckie obejmuje podstawowy zakres umiejętności związanych z obsługą i strzelaniem z broni gładkolufowej. Adresowane jest do strzelców średnio-zaawansowanych, którzy znają i stosują fundamentalne zasady strzelectwa oraz bezpieczeństwa.

Zakres i tematyka

 • kalibry stosowany w strzelbach gładkolufowych
 • rodzaje i typy amunicji
 • balistyka poszczególnych typów amunicji
 • czoki (podstawowe typy i zastosowanie)
 • konfiguracja strzelby i osprzętu do zastosowań sportowych i bojowych
 • ładowanie / rozładowywanie strzelby
 • celowanie i celne strzelanie – różne przyrządy celownicze stosowane w strzelbach
 • podstawowe postawy strzeleckie (stojąca klęcząca i leżąca)
 • technika szybkiego strzelania i opanowanie odrzutu
 • szybkie i taktyczne doładowanie strzelby

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 1 oraz Karabin 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 5 godzin

Amunicja

 • 25 szt. breneka / slug
 • 10 szt. loftka / buckshot
 • 100 szt. śrut / birdshot

Sprzęt

 • strzelba
 • zalecane ładownice sportowe lub taktyczne

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Strzelba 2 (zaawansowana)

Kontynuacja tematu broni gładkolufowej. Bazując na umiejętnościach i wiedzy z części pierwszej, wchodzimy na wyższy poziom wtajemniczenia.  Podczas szkolenia S2 kładziemy nacisk na praktyczne aspekty wykorzystania strzelby oraz strzelania dynamiczne.

Zakres i tematyka

 • przypomnienie zagadnień z poziomu S1
 • strzelanie dynamiczne, w ruchu, kątowe
 • doładowywanie strzelby w ruchu
 • wymiana amunicji w trakcie strzelania, „zarządzanie” amunicją
 • zadania taktyczno-strzeleckie, wymagające zastosowania różnych typów amunicji
 • awaryjna obsługa strzelby jedną ręką

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Strzelba 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres S1.

Czas trwania

Około 6-7 godzin

Amunicja

 • 25 szt. breneka / slug
 • 15 szt. loftka / buckshot
 • 10 szt. PIK
 • 75 szt. śrut / birdshot

Sprzęt

 • strzelba
 • zalecane ładownice sportowe lub taktyczne

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenia TAKTYCZNE

Znając techniki strzeleckie z modułów P1-P3 i K1-K3, możesz przejść do szkoleń taktycznych. Nauczysz się jak wykorzystywać broń palną krótką i długą do konkretnych  zastosowań: zarówno cywilnych jak i bojowych.

Szkolenia TAKTYCZNE

Znając techniki strzeleckie z modułów P1-P3 i K1-K3, możesz przejść do szkoleń taktycznych. Nauczysz się jak wykorzystywać broń palną krótką i długą do konkretnych  zastosowań: zarówno cywilnych jak i bojowych.

Szkolenia nakierowane na działania sił specjalnych prowadzi były operator JW GROM z realnym doświadczeniem bojowym – Krzysztof Puwalski z partnerskiej firmy SOF Project.

Wybierz szkolenie dla siebie

Szkolenie Karabin i Pistolet Taktyczny

Szkolenie strzeleckie adresowane do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli min. Karabin 2 i Pistolet 2 lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności. Podczas tego warsztatu działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”.

Strzelamy dynamicznie z pistoletów i karabinów. Skupiamy się na technikach płynnego przechodzenia między bronią długą a krótką – zarówno podczas przygotowania i obsługi, ładowania jak i – przede wszystkim – strzelania. Po krótkiej rozgrzewce na pistolecie i karabinie, przejdziemy przez techniki, a następnie będziemy je szlifować, wykonując drille strzeleckie łączące wszystkie elementy.

Szkolenie nie jest oparte o sztywny konspekt. Poza podstawowym zakresem, skupiającym się na tranzycji z broni długiej na krótką, za każdym razem zmieniamy drille strzeleckie i układ torów. Warsztaty są nakierowane na doskonalenie posiadanych umiejętności strzeleckich (poznanych w ramach dedykowanych szkoleń). Wychodzimy z założenia, że jedynie regularny trening pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego i kultury pracy z bronią. Uczestnictwo w zorganizowanych treningach pozwala na realizację ćwiczeń, których nie wykonasz samodzielnie (bez wynajęcia całej strzelnicy na wyłączność). Dodatkowo obecność instruktora zapewnia bieżący feedback i korekty.

Zakres i tematyka

 • tranzycja z broni długiej na krótką
 • strzelanie dynamiczne bojowe („bojowe” zasady bezpieczeństwa i tory strzeleckie)
 • taktyka i komunikacja – działanie samodzielne i w parach
 • strzelanie pod wpływem stresu i zmęczenia (siłowe, wydolnościowe)
 • płynność i zmienne tempo strzelania

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 2 oraz Karabin 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 5-6 godzin

Amunicja

 • 200 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • 100 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet, kabura do pistoletu
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownic z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Pistolet CCW

Trening adresowany do zaawansowanych strzelców, którzy noszą broń poza strzelnicą na co dzień lub okazjonalnie. Odbędzie się ono w konwencji skrytego noszenia (ang. Concealed Carry Weapon). Wymagamy od uczestników, by broń była ukryta pod ubraniem, najlepiej w kaburze typu IWB.

Zgodnie z prawem osoby posiadające pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, czy do celów sportowych mogą ją nosić (tj. przemieszczać się z bronią załadowaną). Broń natomiast powinna być przenoszona w sposób skryty. Uczestnictwo w szkoleniu Pistolet CCW pozwoli Ci w warunkach bezpiecznych, ale zbliżonych do rzeczywistości, doświadczyć z jakimi problemami i z jaką odpowiedzialnością wiąże się noszenie broni oraz jej użycie.

Zakres i tematyka

 • różne metody noszenia broni w sposób skryty – ich wady i zalety
 • Condition 1 vs Condition 3
 • dobywanie broni spod ubrania / z ukrycia
 • operowanie bronią jedną ręką
 • strzelanie na różnych dystansach i pod różnymi kątami (w szczególności z zachowaniem zasady bezpieczeństwa „świadomość tego, co jest przed i za celem”)
 • strzelanie po dobyciu w bardzo bliskim dystansie
 • strzelanie instynktowne bez użycia przyrządów celowniczych
 • przeciwdziałanie zaborowi broni palnej podczas noszenia
 • elementy technik walki wręcz pod kątem uniemożliwienia zaboru broni

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P3.

Czas trwania

Około 5 godzin

Amunicja

250 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura do skrytego noszenia, najlepiej IWB
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownicy z magazynkami

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Pistolet Low Light 1 / 2

Wielu strzelców nosi broń palną na co dzień, ale ze względu na wymiary pistoletu i wygodę noszenia skrytego zwykle bez oświetlenia taktycznego. Tymczasem sytuacja może wymusić użycie broni w ciemności lub przy ograniczonej widoczności. Świadomy strzelec ma w swoim EDC dobrej jakości latarkę ręczną. Czy potrafiłbyś prowadzić skuteczny ogień i wykorzystać latarkę do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem, jeśli nigdy tego nie ćwiczyłeś?

Jeśli natomiast posiadasz latarkę na stałe podpiętą do broni, masz przewagę korzystania z pełnego chwytu oburącz. W tym przypadku musisz jednak sprawnie operować kciukiem na włączniku chwilowym latarki.

Poznaj techniki strzelania w ciemności z wykorzystaniem latarki ręcznej oraz przymocowanej do pistoletu.
Strzelanie pod kątem samoobrony, w krótkim dystansie, z utrudnioną identyfikacją celów i pod wpływem stresu.

Szkolenie strzeleckie podzielone jest na 2 poziomy. Na poziomie 1 poznajemy techniki i działamy statycznie. Na poziomie 2 odświeżamy poznane techniki i działamy w shooting house, realizując scenariusze w stylu „home protection”.

Zakres i tematyka

 • różne cele i metody użycia latarki w kontekście broni krótkiej
 • różne metody trzymania latarki ręcznej z jednoczesnym strzelaniem jedną ręką
 • strzelanie z użyciem latarki podpiętej do pistoletu
  aspekty taktyczne użycia latarki
 • identyfikacja celu w ciemności
 • strzelanie na różnych dystansach i pod różnymi kątami
 • praca na barykadach w kontekście użycia latarki
 • taktyka przemieszczania i strzelania z latarką

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P2.

Czas trwania

Około 4-5 godzin

Amunicja

200-250 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • pistolet
 • latarka ręczna
 • latarka podpięta pod broń
 • kabura dostosowana do broni z latarką
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury i ładownicy z magazynkami
 • zapasowe baterie
 • czołówka jako oświetlenie pomocnicze

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Karabin Low Light 1 / 2

Naucz się strzelać z karabinu w warunkach ograniczonej widoczności. Praktyczne zastosowanie latarek na broni długiej podczas strzelania dynamicznego i stresowego.
Oczekujemy od uczestników dobrego obycia z bronią palną i ugruntowanego opanowania podstawowych manipulacji karabinem AR-15 lub AK.

Szkolenie strzeleckie podzielone jest na 2 poziomy. Na poziomie 1 poznajemy techniki i działamy statycznie. Na poziomie 2 odświeżamy poznane techniki i działamy w shooting house, realizując scenariusze w stylu „alone in the dark”.

Zakres i tematyka

 • strzelanie z użyciem latarki podpiętej do karabinu
 • aspekty taktyczne użycia latarki
 • identyfikacja celu w ciemności
 • strzelanie na różnych dystansach i pod różnymi kątami
 • praca na barykadach w kontekście użycia latarki na broni długiej
 • taktyka przemieszczania i strzelania z latarką

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia K2.

Czas trwania

Około 4-5 godzin

Amunicja

150 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin z zamontowana latarką i pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)
 • zapasowe baterie
 • latarka ręczna lub czołówka jako oświetlenie pomocnicze

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie VCQB

VCQB (Vehicle Close Quarters Battle), to walka w bliskim dystansie w kontekście samochodu. Nazwa i zakres szkolenia inspirowany jest pracą Williama Petty, który w sposób metodyczny i uporządkowany niejako od nowa zdefiniował cywilną/policyjną taktykę walki przy użyciu broni palnej przy samochodzie.

Osoby pracujące z bronią na co dzień (służby, ochrona, SUFO) dużą część swojej służby i pracy spędzają w samochodzie. Wiele osób prywatnych posiadających broń, nosi ją w sposób skryty, również poruszając się autem. A często w podróży na strzelnicę mamy w bagażniku także broń długą. Niezależnie od tego czy jesteś cywilem czy w służbie, powinieneś zdawać sobie sprawę z problemów i konsekwencji posiadania broni w aucie. Powinieneś też poznać techniki i taktyki, które pozwalają je rozwiązać.

Zakres i tematyka

 • rozumienie balistyki w kontekście pojazdu (strzelanie z i do samochodu)
 • wady i zalety różnych metod noszenia broni w kontekście użycia ich w pojeździe
 • dobywanie broni w samochodzie i strzelanie ze środka pojazdu
 • szybka ewakuacja z pojazdu
  które elementy pojazdu stanowią przesłonę (concealment) a które faktyczną osłonę (cover),
 • jak prowadzić ogień spod, znad, zza pojazdu
 • taktyka

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P2.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

 • 250 szt. 9x19mm
 • 100 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • pistolet
 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki do jednostki broni
 • kabura do pistoletu
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury i ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Karabin AR-15 zacięcia

Poznaj proste i efektywne procedury usuwania typowych i nietypowych zacięć w karabinach systemu AR. Stove pipe, double-feed czy bolt override nie będą dla Ciebie żadnym zaskoczeniem. Zaawansowane, specjalistyczne i bardzo przydatne szkolenie.
Wysoka awaryjność karabinów AR to mit. Niemniej zacięcia zdarzają się – tak jak w każdej innej broni. Warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić nawet z zamkniętymi oczami.

Zakres i tematyka

 • zacięcia proste, skomplikowane i awarie katastrofalne
 • przyczyny występowania zacięć i ich objawy, szybkie rozpoznanie awarii
 • procedury postępowania w zależności od rodzaju zacięcia
 • usuwanie losowych zacięć na czas i z zamkniętymi oczami
 • ćwiczenia poprawiające tzw. „manualkę”, czyli kładące nacisk na zbudowanie dobrych i efektywnych nawyków w obsłudze AR

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy. Gwarantujemy, że będziesz rozpoznawać i usuwać zacięcia z zamkniętymi oczami!

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia K2.

Czas trwania

Około 5 godzin

Amunicja

100 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin AR-15 z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie Pistolet Force-on-Force

Doświadcz użycia broni w samoobronie, w najbardziej realistycznej symulacji – dzięki zastosowaniu pistoletów i amunicji treningowej UTM. Duża dawka stresu, strzelanie w obronie własnej w bardzo krótkim dystansie w konwencji „skrytego noszenia”. Zapobieganie zaborowi broni, obrona przed szantażem pistoletem i uzbrojonym napastnikiem. Szybkie strzelanie instynktowne, podczas którego nie zdążysz nawet zgrać przyrządów celowniczych… nie mówiąc o dobywaniu broni nieprzeładowanej. W trakcie konfrontacji z agresywnym napastnikiem popełnisz wiele błędów, które tutaj skończą się jedynie siniakami. Zrozumiesz, że rzeczywistość odbiega od Twoich wyobrażeń.
Trening niezbędny dla osób noszących broń na co dzień.

Zakres i tematyka

 • prewencja, deeskalacja i taktyka w sytuacji zagrożenia
 • instynktowne dobycie broni i strzelanie do agresywnego napastnika (z różnej odległości – funkcja czasu i dystansu)
 • strzelanie w bardzo krótkim dystansie, przemieszczanie, taktyka i strzelanie z wykorzystaniem przesłon
 • kontrola napastnika i otoczenia
  prewencja i reakcja na próbę zaboru broni
  reagowanie na szantaż bronią palną
 • szereg symulacji, podczas których każdy uczestnik szkolenia odgrywa określoną rolę i musi podejmować właściwe decyzje (np. o użyciu broni)

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy.

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P3.

Czas trwania

Około 5 godzin

Amunicja

 • 50 szt. 9x19mm Para
 • 30 szt. 9mm UTM

Sprzęt

 • pistolet
 • pistolet treningowy UTM
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia ładownicy z magazynkami
 • maska ochronna na twarz
 • grubsze ubranie, jako warstwa ochronna przed trafieniami amunicją UTM
 • opcjonalnie inne ochraniacze (na kolana, piszczele, strefę kroku itp.)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie SOF Small Unit Tactics

SOF Small Unit Tactics to 2-dniowe szkolenie strzeleckie, podczas którego poznasz metody i taktykę działania w sekcji bojowej wg najlepszych standardów JW GROM, podpartych realnym doświadczeniem z misji.

Poza aspektami technicznymi i taktycznymi trening będzie obejmował zadania scenariuszowe, wzbogacone środkami pozoracji pola walki.

Szkolenie adresowane jest do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 2 (zalecany poziom 3) lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Zakres i tematyka

 • działanie w bezpośrednim kontakcie ogniowym – różne szyki, techniki rwania kontaktu
 • elementy walki w pomieszczeniach
 • elementy zielonej taktyki
 • działania w/przy samochodzie
 • elementy medycyny pola walki

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 oraz Karabin 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 14 godzin (2 dni szkoleniowe)

Amunicja

 • max 300 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • max 100 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet, kabura do pistoletu
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie SOF CQB 1 / 2

Szkolenie strzeleckie poświęcone tematyce walki w pomieszczeniach i taktycznego zdobywania budynku. Odbywa się w pełnowymiarowym shooting house, dostosowanym do strzelania amunicją bojową. Po części teoretycznej i rozgrzewce strzeleckiej wchodzimy do budynku i realizujemy poszczególne ćwiczenia i warianty „na sucho” i „na ostro”.

Poza aspektami technicznymi i taktycznymi trening będzie obejmował zadanie scenariuszowe, wzbogacone środkami pozoracji pola walki.

Szkolenie adresowane jest do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 3  lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Szkolenie realizowane jest na różnych poziomach zaawansowania. W miesiącach, kiedy wcześnie zapada zmrok na poziomie 2 realizujemy wariant szkolenia w otoczeniu „low light”.

Zakres i tematyka

 • podejście / podjazd do punktu wejścia
 • pokonywanie drzwi otwartych i zamkniętych
 • czyszczenie pojedynczych pomieszczeń i ciągów pomieszczeń
 • przemieszczanie się korytarzami
 • pokonywanie załomów i skrzyżowań

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 oraz Karabin 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 7-8 godzin

Amunicja

 • max 200 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • max 50 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet, kabura do pistoletu
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie SOF Green Tactics

SOF Green Tactics (Zielona taktyka Sił Specjalnych), to 2-dniowe szkolenie strzeleckie, podczas którego poznasz taktykę działania sił specjalnych w terenie leśnym.
Dowiesz się m.in. jak skrycie poruszać się po lesie podczas patrolu, w jaki sposób należy komunikować się w zespole, jak zorganizować bazę, punkt obserwacyjny czy zasadzkę.
Dzięki możliwościom obiektu Stone Range możemy płynnie łączyć ćwiczenie „na sucho” w lesie z działaniem „bojowym” na strzelnicy. Wszystkie ćwiczenia poparte będą odpowiednimi drillami strzeleckimi. SOF Green Tactics zostanie zakończone scenariuszowym ćwiczeniem podsumowującym.

Szkolenie adresowane jest do średnio-zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 2  lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Zakres i tematyka

 • przygotowanie do działania, maskowanie dobór sprzętu i wyposażenia
 • planowanie organizacja działań patrolowych (poruszanie się w terenie; szyki marszowe, przystanki, mylenie)
 • przekraczanie stref niebezpiecznych, punkty zbiórek
  organizacja bazy stałej i przejściowej
 • prowadzenie rozpoznania wybranych celów w terenie
 • przygotowanie zasadzki
 • działanie patrolu po wejściu w kontakt z przeciwnikiem
 • dowodzenie i rola team leaderów

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Karabin 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego zakres K2.

Czas trwania

Około 16 godzin (2 dni szkolenia)

Amunicja

Max 150 szt. .223 Rem / 7,62x39mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)
 • zalecany mundur w kamuflażu

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

Szkolenie SOF Vehicle Tactics

SOF Vehicle Tactics to szkolenie strzeleckie, poświęcone zagadnieniom działania sił specjalnych na pojazdach.

Dowiesz się m.in. jak zatrzymywać/atakować pojazdy, skutecznie dominować i obezwładniać podejrzanych, przeszukiwać samochody, a także zrywać kontakt.

Szkolenie adresowane jest do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 3  lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Szkolenie prowadzone będzie przez byłego wieloletniego operatora JW GROM, weterana i uczestnika misji w Iraku i Afganistanie. Wiedza, którą otrzymasz bazować będzie na realnym bojowym doświadczeniu instruktora. Dowiedz się więcej: SOF Project Krzysztof Puwalski.

Zakres i tematyka

 • podjazd i dynamiczne zatrzymanie pojazdu (różne warianty)
 • taktyka działania sekcji przy zatrzymanym pojeździe (sektory, podział odpowiedzialności, kolejność działania)
 • działanie w sekcji 4- lub 6-osobowej
 • prowadzenie ognia do środka pojazdu z zewnątrz (strzelanie kątowe w bardzo bliskim dystansie, świadomość balistyki pocisków)
 • obezwładnianie podejrzanych, wyciąganie z samochodu, kajdankowanie
 • rwanie kontaktu przy samochodzie

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 i Karabin 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 6-7 godzin

Amunicja

 • max 150 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • max 50 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.

FAQ

Informacje o organizowanych szkoleniach pojawiają się na naszej stronie w kalendarzu oraz na profilu facebookowym. Zachęcamy do zapisania się również do newslettera (formularz na stronie głównej).
Szkolenia strzeleckie odbywają się głównie na naszej strzelnicy Stone Range, ale okazjonalnie także w innych lokalizacjach. Szczegółowa lokalizacja i wskazówki dojazdu znajdują się w opisie szkolenia w kalendarzu na stronie ikem.pl i w wydarzeniu na Facebooku.

Jeśli szkolenie odbywa się na strzelnicy otwartej należy ubrać się adekwatnie do warunków pogodowych. Warto mieć ubranie przeciwdeszczowe, a w miesiącach wiosenno-letnich koniecznie nakrycie głowy chroniące przed słońcem. A więc ubranie typowe dla aktywności outdoorowej.
Na strzelnicach zamkniętych zimą, choć śnieg nie pada na głowę, to bywa chłodno. Więc warto mieć na sobie kilka warstw dla większego komfortu.
Okrycie wierzchnie (bluza, kurtka) powinno być odpowiedniej długości, tj. takiej by możliwe było umieszczenie kabury z pistoletem na pasku i wygodne dobywanie broni. Jeśli szkolenie odbywa się w konwencji „skrytego noszenia” (concealed carry), to nawet latem należy mieć bluzę lub koszulę, która zasłoni broń i kaburę.
Paniom zalecamy spodnie – dla większego komfortu i by możliwe było założenie paska niezbędnego do zamocowania kabury na broń i ładownicy na magazynki.
Paniom również zalecamy bluzki ze skromniejszym dekoltem, ponieważ gorąca łuska wpadająca pod ubranie powoduje dyskomfort i utrudnia skupienie na strzelaniu.
Ubranie może się pobrudzić, a buty przemoczyć.
Jeśli tuż po strzelaniu planujesz lecieć samolotem, koniecznie się przebierz w czyste ubranie (i dokładnie umyj ręce!).

Zalecamy by do odpowiedniego ubrania (patrz wyżej) zabrać pasek do spodni dostosowany do kształtu ciała i szlufek w spodniach. Ułatwi to zdecydowanie dopasowanie kabury i ładownicy na magazynki. Jeśli nie masz odpowiedniego paska, poinformuj nas o tym z wyprzedzeniem.
Warto zabrać lekki prowiant i picie, by mieć energię na przyswajanie wiedzy i wykonywanie ćwiczeń. W zależności od lokalizacji szkolenia i pory roku zapewniamy gorącą kawę i herbatę (wówczas informacja o tym jest w opisie konkretnego wydarzenia).
Przydają się wilgotne husteczki higieniczne – aby od czasu do czasu wyczyścić ręce, szczególnie przed jedzeniem (proch, ołów).
Jeśli już trochę strzelasz i masz własne ulubione ochronniki słuchu i atestowane okulary (lub dowolny inny sprzęt strzelecki) – zabierz je ze sobą.
Nie zapomnij o dobrzym humorze i otwartej głowie 🙂

Oczywiście, że tak i serdecznie do tego zachęcamy. Zgłaszając swój udział poinformuj nas, że nie posiadasz własnej broni. Na czas szkolenia otrzymas broń, kaburę, ładownice na magazynki, magazynki oraz amunicję.
Oprócz tego zapewniamy każdemu uczestnikowi na czas szkolenia ochronniki słuchu i atestowane okulary.

Jeśli po zrealizowaniu zakresu szkolenia zostaje czas, by postrzelać czysto rekreacyjnie, to jest taka możliwość. Weź ze sobą gotówkę i jeśli zechcesz dokupić amunicję oraz postrzelać pod okiem instruktora – nie będzie najmniejszego problemu. Jeśli masz ochotę postrzelać z jakiejś konkretnej broni z naszego arsenału, powiedz nam o tym wcześniej (wiadomo, nie zabieramy wszystkich 80 jednostek na każde szkolenie ).

Szkolenia powyżej poziomu 1 zakładają, że uczestnicy posiadają określoną wiedzę, umiejętności i obycie z bronią palną. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale też o to, by wszyscy kursanci wynieśli ze szkolenia jak najwięcej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy uczestnicy reprezntują pewien minimalny poziom i nie trzeba wracać do podstaw.
Dlatego też gorąco zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu podstawowym. Z jednej strony poznasz standardy naszej pracy, a z drugiej my poznamy Ciebie i Twoje umiejętności.
Jeśli umiesz już strzelać, to z pewnością wiesz również, że ciągły trening podstaw, jest niezbędny do ich ugruntowania i konieczny by rozwijać umiejętności strzeleckie.
W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Tak, każdy uczestnik szkolenia, który je ukończył otrzymuje dyplom z indywidualnym numerem. Dokument ten potwierdza uczestnictwo w danym szkoleniu w określonym wymiarze godziny. Informacje o Twoim dyplomie trzymamy w bazie danych, więc jeśli kiedyś będzie Ci potrzebny duplikat – damy radę go wydrukować 😉

Cena szkolenia obejmuje:
– opłacenie strzelnicy, którą mamy na wyłączność (nie ma wtedy przypadkowych osób na osi),
– jeśli nie posiadasz własnej broni i amunicji – pokrycie kosztów z tym związanych,
– wynajęcie pozostałego niezbędnego sprzętu – ochronników słuchu, okularów, kabury, ładownic na magazynki, magazynków itp.
– odpowiednią infrastrukturę „szkoleniową” i „dydaktyczną” w postaci celów metalowych, tarczownic, tarcz i manekinów,
– fachową opiekę instruktorów i – co najważniejsze – metodycznie przekazywaną wiedzę, popartą odpowiednio opracowanymi ćwiczeniami strzeleckimi.