ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie Karabin i Pistolet Taktyczny

Szkolenie strzeleckie adresowane do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli min. Karabin 2 i Pistolet 2 lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności. Podczas tego warsztatu działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”.

Strzelamy dynamicznie z pistoletów i karabinów. Skupiamy się na technikach płynnego przechodzenia między bronią długą a krótką – zarówno podczas przygotowania i obsługi, ładowania jak i – przede wszystkim – strzelania. Po krótkiej rozgrzewce na pistolecie i karabinie, przejdziemy przez techniki, a następnie będziemy je szlifować, wykonując drille strzeleckie łączące wszystkie elementy.

Szkolenie nie jest oparte o sztywny konspekt. Poza podstawowym zakresem, skupiającym się na tranzycji z broni długiej na krótką, za każdym razem zmieniamy drille strzeleckie i układ torów. Warsztaty są nakierowane na doskonalenie posiadanych umiejętności strzeleckich (poznanych w ramach dedykowanych szkoleń). Wychodzimy z założenia, że jedynie regularny trening pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego i kultury pracy z bronią. Uczestnictwo w zorganizowanych treningach pozwala na realizację ćwiczeń, których nie wykonasz samodzielnie (bez wynajęcia całej strzelnicy na wyłączność). Dodatkowo obecność instruktora zapewnia bieżący feedback i korekty.

Zakres i tematyka

 • tranzycja z broni długiej na krótką
 • strzelanie dynamiczne bojowe (“bojowe” zasady bezpieczeństwa i tory strzeleckie)
 • taktyka i komunikacja – działanie samodzielne i w parach
 • strzelanie pod wpływem stresu i zmęczenia (siłowe, wydolnościowe)
 • płynność i zmienne tempo strzelania

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 2 oraz Karabin 2 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 5-6 godzin

Amunicja

 • 200 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • 100 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet, kabura do pistoletu
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownic z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.