ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie Pistolet CCW

Trening adresowany do zaawansowanych strzelców, którzy noszą broń poza strzelnicą na co dzień lub okazjonalnie. Odbędzie się ono w konwencji skrytego noszenia (ang. Concealed Carry Weapon). Wymagamy od uczestników, by broń była ukryta pod ubraniem, najlepiej w kaburze typu IWB.

Zgodnie z prawem osoby posiadające pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, czy do celów sportowych mogą ją nosić (tj. przemieszczać się z bronią załadowaną). Broń natomiast powinna być przenoszona w sposób skryty. Uczestnictwo w szkoleniu Pistolet CCW pozwoli Ci w warunkach bezpiecznych, ale zbliżonych do rzeczywistości, doświadczyć z jakimi problemami i z jaką odpowiedzialnością wiąże się noszenie broni oraz jej użycie.

Zakres i tematyka

 • różne metody noszenia broni w sposób skryty – ich wady i zalety
 • Condition 1 vs Condition 3
 • dobywanie broni spod ubrania / z ukrycia
 • operowanie bronią jedną ręką
 • strzelanie na różnych dystansach i pod różnymi kątami (w szczególności z zachowaniem zasady bezpieczeństwa „świadomość tego, co jest przed i za celem”)
 • strzelanie po dobyciu w bardzo bliskim dystansie
 • strzelanie instynktowne bez użycia przyrządów celowniczych
 • przeciwdziałanie zaborowi broni palnej podczas noszenia
 • elementy technik walki wręcz pod kątem uniemożliwienia zaboru broni

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P3.

Czas trwania

Około 5 godzin

Amunicja

250 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura do skrytego noszenia, najlepiej IWB
 • min. 3 magazynki
 • ładownice na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownicy z magazynkami

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.