ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie SOF Small Unit Tactics

SOF Small Unit Tactics to 2-dniowe szkolenie strzeleckie, podczas którego poznasz metody i taktykę działania w sekcji bojowej wg najlepszych standardów JW GROM, podpartych realnym doświadczeniem z misji.

Poza aspektami technicznymi i taktycznymi trening będzie obejmował zadania scenariuszowe, wzbogacone środkami pozoracji pola walki.

Szkolenie adresowane jest do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 2 (zalecany poziom 3) lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Zakres i tematyka

 • działanie w bezpośrednim kontakcie ogniowym – różne szyki, techniki rwania kontaktu
 • elementy walki w pomieszczeniach
 • elementy zielonej taktyki
 • działania w/przy samochodzie
 • elementy medycyny pola walki

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 oraz Karabin 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 14 godzin (2 dni szkoleniowe)

Amunicja

 • max 300 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • max 100 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet, kabura do pistoletu
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.