ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie SOF Vehicle Tactics

SOF Vehicle Tactics to szkolenie strzeleckie, poświęcone zagadnieniom działania sił specjalnych na pojazdach.

Dowiesz się m.in. jak zatrzymywać/atakować pojazdy, skutecznie dominować i obezwładniać podejrzanych, przeszukiwać samochody, a także zrywać kontakt.

Szkolenie adresowane jest do zaawansowanych strzelców, którzy zaliczyli nasze treningi min. na poziomie 3  lub wykazują odpowiedni poziom umiejętności, szczególnie w zakresie strzelania dynamicznego i praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Działamy „na bojowo”, a więc warunki bezpieczeństwa, techniki i scenariusze użycia broni „realistyczne” a nie „sportowe”. Wszelki sprzęt taktyczny jak najbardziej wskazany.

Szkolenie prowadzone będzie przez byłego wieloletniego operatora JW GROM, weterana i uczestnika misji w Iraku i Afganistanie. Wiedza, którą otrzymasz bazować będzie na realnym bojowym doświadczeniu instruktora. Dowiedz się więcej: SOF Project Krzysztof Puwalski.

Zakres i tematyka

 • podjazd i dynamiczne zatrzymanie pojazdu (różne warianty)
 • taktyka działania sekcji przy zatrzymanym pojeździe (sektory, podział odpowiedzialności, kolejność działania)
 • działanie w sekcji 4- lub 6-osobowej
 • prowadzenie ognia do środka pojazdu z zewnątrz (strzelanie kątowe w bardzo bliskim dystansie, świadomość balistyki pocisków)
 • obezwładnianie podejrzanych, wyciąganie z samochodu, kajdankowanie
 • rwanie kontaktu przy samochodzie

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet 3 i Karabin 3 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres tych szkoleń.

Czas trwania

Około 6-7 godzin

Amunicja

 • max 150 szt. .223 Rem / 7,62x39mm
 • max 50 szt. 9x19mm

Sprzęt

 • karabin z pasem nośnym
 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki do każdej jednostki broni
 • ładownice na magazynki
 • zalecane wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką i długą (np. pas, kamizelka lub chest-rig)

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.