ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie Strzelba 2 (zaawansowana)

Kontynuacja tematu broni gładkolufowej. Bazując na umiejętnościach i wiedzy z części pierwszej, wchodzimy na wyższy poziom wtajemniczenia.  Podczas szkolenia S2 kładziemy nacisk na praktyczne aspekty wykorzystania strzelby oraz strzelania dynamiczne.

Zakres i tematyka

 • przypomnienie zagadnień z poziomu S1
 • strzelanie dynamiczne, w ruchu, kątowe
 • doładowywanie strzelby w ruchu
 • wymiana amunicji w trakcie strzelania, “zarządzanie” amunicją
 • zadania taktyczno-strzeleckie, wymagające zastosowania różnych typów amunicji
 • awaryjna obsługa strzelby jedną ręką

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Strzelba 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres S1.

Czas trwania

Około 6-7 godzin

Amunicja

 • 25 szt. breneka / slug
 • 15 szt. loftka / buckshot
 • 10 szt. PIK
 • 75 szt. śrut / birdshot

Sprzęt

 • strzelba
 • zalecane ładownice sportowe lub taktyczne

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy do agendy szkolenia mogą zostać dodane bardziej zaawansowane elementy.
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.