ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Szkolenie Pistolet 2 (średnio-zaawansowany)

Ugruntuj podstawy, poczuj pewność w użyciu broni krótkiej, zacznij strzelać szybciej. Elementy strzelania dynamicznego, w ruchu oraz po obrotach, taktyczna i szybka wymiana magazynków.
Pistolet poziom 2 wymaga od uczestników dobrego opanowania podstawowych zasad pracy z bronią krótką i jej bezpiecznej obsługi.
Pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi tematami i problematyką strzelania dynamicznego.

Zakres i tematyka

 • strzelanie dynamiczne
 • identyfikacja celu, strzelanie do wielu celów – płynność i precyzja
 • strzelanie po obrotach (lewa, prawa, tył)
 • strzelanie w ruchu
 • przemieszczanie z bronią – świadomość sytuacyjna i otoczenia
 • strzelanie kątowe – w ruchu i z jednej pozycji w kilku kierunkach
 • postawa klęcząca
 • szybka i taktyczna wymiana magazynków – samodzielne „zarządzanie” amunicją
 • dodatkowo na początku szybkie przypomnienie elementów podstawowych: rozładowanie i załadowanie broni, postawa i chwyt, praca na języku spustowym

Powyższe elementy poparte są odpowiednimi ćwiczeniami strzeleckimi oraz zwieńczone ćwiczeniem podsumowującym, łączącym wszystkie poznane elementy.

Wymagania

Do uczestnictwa w tym szkoleniu wymagane jest ukończenie modułu Pistolet poziom 1 lub posiadanie zweryfikowanego przez naszych instruktorów poziomu umiejętności, obejmującego co najmniej zakres szkolenia P1.

Czas trwania

Około 6 godzin

Amunicja

200 szt. 9x19mm Para

Sprzęt

 • pistolet
 • kabura
 • min. 3 magazynki
 • ładownica na magazynki
 • pasek do spodni odpowiedni do noszenia kabury z bronią i ładownicy z magazynkami
 • mile widziane wszelkie wyposażenie „taktyczne”, ułatwiające pracę z bronią krótką

Informacje dodatkowe

 • W zależności od liczebności i poziomu grupy agenda szkolenia może ulec zmianie (w szczególności – szkolenie może potrwać dłużej).
 • Każdy uczestnik, który nie posiada własnej broni i/lub innego sprzętu zostanie odpowiednio wyposażony.
 • Każdy uczestnik szkolenia objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 • Przeczytaj FAQ, aby przygotować się do szkolenia.